Lahko se nam pridružite z izpolnitvijo Pristopne izjave, ki jo najdete tukaj ali vam jo na vašo željo pošljemo na vaš naslov. Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo nam pošljete na naslov našega društva DRUGI DOM, Cesta v Rečico 4, 3270 Laško.

S plačilom članarine lahko postanete podporni, redni ali izredni član društva.

Podporni član s plačilom članarine podpira uresničevanje vizije, poslanstva in ciljev društva. Podporni član nima pravice glasovanja ter sodelovanja v organih društva.
Članarina je 10 €. Članstvo se obnavlja letno, kar pomeni, da članarina velja za eno (tekoče) leto.

Redni član je oseba s posebnimi potrebami ali oseba, ki je v neposrednem stiku z njo. Redni član je tudi oseba, ki sprejme statut, redno
plačuje članarino ter se aktivno vključuje v delovanje društva in aktivno udejanja vizijo, poslanstvo in cilje društva. Redni član ima pravico glasovati in biti voljen. Redni člani so tudi člani vseh teles društva (predsednica, podpredsednik, tajnica, člani upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije).
Članarina je 25 €. Članstvo se obnavlja letno, kar pomeni, da članarina velja za eno (tekoče) leto.

Izredni član s plačilom članarine prispeva k uresničevanju vizije, poslanstva in ciljev društva. Izredni član lahko postane fizična ali
pravna oseba. Izredni član je vabljen na seje zbora članov, nima pa pravice glasovanja ter sodelovanja v organih društva. Seznanjeni je z vsemi aktivnostmi društva (z delovanjem društva, prireditvami, dogodki, akcijami).
Izredno članstvo se deli na zlato, srebrno in bronasto članstvo. Razlika med njimi je v višini vplačane letne članarine:

- Zlati član: letna članarina 500 €,
- Srebrni član: letna članarina 250 € ,
- Bronasti član: letna članarina 100 €.

Članstvo se obnavlja letno, kar pomeni, da članarina velja za eno (tekoče) leto. Članarina, poravnana v zadnjem trimesečju tekočega leta (oktober, november, december), velja za naslednje koledarsko leto.
 

Vsebinska zasnova spletne strani: DARJA MERKLIN